Etusivu
 
Kilpailut
  
 
Seura
 
Suunnistuskoulu
 
Kuntosuunnistus
 
Kartat
 
Johtokunta
 
Linkit

 

Kelterin viesti ja avoin AM-keskimatka

 

Iin Olhavassa

29.-30.5.2021

 

 

QR-koodi

 

Pelastussuunnitelma

Sisällys

  1. Yleisötilaisuuden yleistiedot. 3
  2. Tilaisuuden onnettomuusriskitekijät ja niiden ennaltaehkäisy sekä toimenpiteet onnettomuuden sattuessa. 3
  3. Tilaisuuden henkilöstä ja heidän yhteystietonsa tilaisuuden aikana. 5
  4. Turvallisuusjärjestelyt. 6
  5. Muuta huomioitavaa. 6
  6. Kartta 1: Kilpailukeskus ja Oulun FinnHEMS 50 laskeutumispaikka kilpailukeskuksessa. 8

 

 

 

1. Yleisötilaisuuden yleistiedot

Tapahtuman nimi ja aika:      Kelterin viesti ja avoin Pohjois-Pohjanmaan AM-keskimatkan suunnistuskilpailu Iin Olhavassa 29.-30.5.2021

Arvioitu osallistujamäärä:      150-250 suunnistajaa
Suunnistajien ikähaitari on 8-90-vuotta.
Lisäksi paikalla huoltajia ja toimitsijoita n. 50 henkilöä

Järjestäjä:                           Iisu ry

Kilpailukeskus:                           Oijärventie 238, 91100
Kilpailukeskus sijaitsee Iin Olhavan tuulimyllyalueella Niilo-tuulimyllyn vieressä. Paikoitusalue välittömässä läheisyydessä.
      ks. kartta

Lisätietoa:                           www.iisu.fi

Aikataulu:                                     Kilpailukeskus on avoinna la 29.5.2021 klo 8-18 ja su 30.5.2021 klo 8-15. Tapahtuman järjestelytoimintaa tapahtuu alueella ennen ja jälkeen kilpailukeskuksen aukioloja.

2. Tilaisuuden onnettomuusriskitekijät ja niiden ennaltaehkäisy sekä toimenpiteet onnettomuuden sattuessa

Tulipalo:                                        Pysäköintialueilla, kilpailukeskuksessa ja kilpailualueella on tulentekokielto. Kilpailukeskuksessa ja pysäköintialueella on jauhesammuttimet sekä ravintolassa lisäksi sammutuspeitto. Pelastustoimena suoritetaan ensin alkusammutus ja ilmoitus hätäkeskukseen sekä kuulutuksella hoidetaan kriisiviestintä.

Sairaskohtaus:                            Kilpailukeskuksessa sekä lähtöalueella SPR Iin osaston ensiapuvälineistöllä varustettu 3 hengen ryhmä. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla sekä vakavissa tilanteissa ilmoitus 112. Oulun FinnHEMS 50 laskeutumispaikka on eristetty muulta toiminnalta koko viikonlopun ajaksi.

Tapaturma:                                   Kilpailukeskuksessa ja lähtöalueella ansiapuvälineistöllä varustettu koulutettu ensiapuhenkilöstö. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla sekä vakavissa tilanteissa ilmoitus 112. Kilpailukeskuksiin on merkitty Oulun FinnHEMS 50 laskeutumispaikka, joka on eristetty muulta toiminnalta koko viikonlopun ajaksi.

 

 

Liikenne:                                       Pysäköinti on sallittu opastettuna kilpailukeskuksen P-paikoilla ja lähiteiden varsilla. Onnettomuustapauksissa ilmoitus SPR Iin ensiapuun ja vakavissa tapauksissa 112.

Tilapäisrakenteet:                     Ei tilapäisrakenteita.

Eksyminen maastoon:             Eksymistapauksessa kadonneen oletetaan hakeutuvan tieurille. Maastossa liikkujat ovat kokeneita suunnistajia. Jos maalissa todetaan, että kilpailun osanottaja viipyy radalla suhteettoman kauan (ei ole saapunut maaliin 30 min maalin sulkeutumisen jälkeen), aloitetaan kilpailun johdon päätöksellä etsintä oletetulta suunnalta. Turvallisuusvastaava kokoaa etsintäryhmän yhdessä ratamestareiden kanssa. Ellei etsintä tuota tulosta, tehdään katoamisilmoitus 112. Maalissa varalla ylimääräisiä tyhjiä karttoja maastoetsintää varten.

Sähkötapaturma:                       Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla sekä vakavissa tilanteissa ilmoitus 112. Kilpailukeskuksiin on merkitty Oulun FinnHEMS 50 laskeutumispaikka, joka on eristetty muulta toiminnalta koko viikonlopun ajaksi.

Myrkytystapaus:                        Juoma-, kahvi- ja keittovesi otetaan mukaan Iin keskustasta (Iin kunnan vesijohtoverkko). Ensiapu tapahtumapaikalla, vakavissa tapauksissa 112 ja myrkytyskeskus 09 471 997.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tilaisuuden henkilöstä ja heidän yhteystietonsa tilaisuuden aikana

Tehtävä

Nimi

E-mail

Puh.

Kilpailunjohtaja

Markku Loukusa

markku.loukusa@gmail.com

040 5430578

Tiedottaja

Kimmo Kakko

Kimmo.kakko@pp.inet.fi

0400 686437

Ratamestari

Pekka Kanste (viesti ja keskimatka)

 

pekka.kanste@gmail.com

044 2170752

Lasten radat (AM -keskimatka)

Anneli Vilppola

Anneli.vilppola@pp.inet.fi

0400 680493

Tulospalvelupäällikkö

Markku Loukusa

Markku.loukusa@gmail.com

040 5430578

Kilpailunvalvoja

Seppo Keltamäki

Seppo.keltamaki@saunalahti.fi

0400 725467

Lähtö ja vaihto

Antti Välikangas

Antti.i.valikangas@gmail.com

040 3532079

Maali

Markku Kuivalainen

Markkukk61@gmail.com

040 0685289

Kuulutus

Raimo Holappa

 

 

Ravintola

Riitta-Liisa Alaraasakka

Riitta-liisa.alaraasakka@yths.fi

046 8769212

Paikoitus/liikenne

Arto Hand

arto.hand@dahl.fi

0405132650

Ensiapu

SPR Iin osasto

spriin.osasto@gmail.com

0400 495 750

 

 

 

4. Turvallisuusjärjestelyt

Alkusammutuskalusto:                                        P-alueilla ja kilpailukeskuksessa jauhesammuttimet. Ravintolassa sammutuspeitto.

Ensiapuvälineistö/-paikka:                                Kilpailukeskuksessa kiinteä Ensiapupiste, paarit ja kenttäpetipaikkoja. Lähtöalueella ensiapupari.

Kokoontumis-/evakointipaikka:               Evakointipaikkana toimii kilpailukeskus.

Poistumistie tapahtuma-alueelta:           Alueelta poistutaan ajoteitä pitkin Oijärventielle.

Sisäinen hälyttäminen:                                        Yleisön tiedottaminen kilpailukeskuksessa kuuluttamalla. Lisäksi  matkapuhelimilla sekä mahdollisesti radiopuhelimilla.

Pelastustiet:                                                             Hälytysajoneuvot ohjataan kilpailukeskukseen Oijärventieltä. 4-tieltä (E-75) on kilpailukeskukseen  noin 2,5 km Oijärventien suuntaan.

5. Muuta huomioitavaa

Pysäköintijärjestelyt:                                           Opastus ja liikenteenohjaus 4-tieltä (E75) Oijärventien  risteyksestä kilpailukeskuksen läheisyydessä oleville P- paikoille.

Ensiapukoulutus:                                                    Ensiavusta vastaa koulutettu SPR Iin osasto. Lisäksi alueella on yksi lääkäri kisajärjestäjien hoitamana.

Alkusammutuskoulutus:                                     Henkilöstö on tutustunut alkusammutuskalustona toimiviin jauhesammuttimiin ja sammutuspeitteisiin sekä niiden käyttöohjeisiin.

Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon
Jokainen tehtäväalueen vastuuhenkilö käy lävitse pelastussuunnitelmassa olevat asiat henkilöstönsä kanssa. Pelastussuunnitelma julkaistaan osoitteessa www.iisu.fi sekä se lähetetään vastuuhenkilöille sähköpostitse ja tallennetaan pilvipalvelu Dropboxiin. Vastuuhenkilöiltä vaaditaan suunnitelman lukukuittaukset sähköpostitse.

Muuta:                                                                        Tilaisuudessa ei anniskella alkoholia. Kisaravintolassa on ruokaa, kahvia ja makkaraa. Lasten määrä tapahtumassa on vähäinen.


 

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen yleisötilaisuutta.

Pelastusviranomaiselle on varattu tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

Iissä 24.5.2021

 

 

__________________________________
Markku Loukusa, kilpailun johtaja

 

 

__________________________________
Valtteri Aulakoski, palotarkastaja
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
Iin Paloasema
044 703 8683

 

 

6. Kartta 1: Kilpailukeskus ja Oulun FinnHEMS 50 laskeutumispaikka kilpailukeskuksessa

Yleiskuva