Etusivu
 
Kilpailut
  
 
Hippo-suunnistuskoulu
 
Seura
 
Kuntosuunnistus
 
Kartat
 
Johtokunta
 
Linkit

 

 

1. Yleisötilaisuuden yleistiedot

Tapahtuman nimi ja aika:      Kelterin viesti ja avoin kansallinen PSM-pitkämatkan suunnistuskilpailu Iin Olhavassa 25.-26.5.2019

Arvioitu osallistujamäärä:      200-300 suunnistajaa
Suunnistajien ikähaitari on 8-90-vuotta.
Lisäksi paikalla huoltajia ja toimitsijoita n. 100 henkilöä

Järjestäjä:                           Iisu ry

Kilpailukeskus:                           Oijärventie 125, 91100
Kilpailukeskus sijaitsee Iin Olhavan tuulimyllyalueella Isabella-tuulimyllyn vieressä. Paikoitusalue välittömässä läheisyydessä.
      ks. kartta

Lisätietoa:                           www.iisu.fi

Aikataulu:                                     Kilpailukeskus on avoinna la 25.5.2019 klo 8-18 ja su 26.5.2019 klo 8-15. Tapahtuman järjestelytoimintaa tapahtuu alueella ennen ja jälkeen kilpailukeskuksen aukioloja.

2. Tilaisuuden onnettomuusriskitekijät ja niiden ennaltaehkäisy sekä toimenpiteet onnettomuuden sattuessa

Tulipalo:                                        Pysäköintialueilla, kilpailukeskuksessa ja kilpailualueella on tulentekokielto. Kilpailukeskuksessa ja pysäköintialueella on jauhesammuttimet sekä ravintolassa lisäksi sammutuspeitto. Pelastustoimena suoritetaan ensin alkusammutus ja ilmoitus hätäkeskukseen sekä kuulutuksella hoidetaan kriisiviestintä.

Sairaskohtaus:                            Kilpailukeskuksessa sekä lähtöalueella SPR Iin osaston ensiapuvälineistöllä varustettu 3 hengen ryhmä. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla sekä vakavissa tilanteissa ilmoitus 112. Sepen laskeutumispaikka on eristetty muulta toiminnalta koko viikonlopun ajaksi.

Tapaturma:                                   Kilpailukeskuksessa ja lähtöalueella ansiapuvälineistöllä varustettu koulutettu ensiapuhenkilöstö. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla sekä vakavissa tilanteissa ilmoitus 112. Kilpailukeskuksiin on merkitty Sepen laskeutumispaikka, joka on eristetty muulta toiminnalta koko viikonlopun ajaksi.

Liikenne:                                       Pysäköinti on sallittu opastettuna kilpailukeskuksen P-paikoilla ja lähiteiden varsilla. Onnettomuustapauksissa ilmoitus SPR Iin ensiapuun ja vakavissa tapauksissa 112.

Tilapäisrakenteet:                     Ei tilapäisrakenteita.

Eksyminen maastoon:             Eksymistapauksessa kadonneen oletetaan hakeutuvan tieurille. Maastossa liikkujat ovat kokeneita suunnistajia. Jos maalissa todetaan, että kilpailun osanottaja viipyy radalla suhteettoman kauan (ei ole saapunut maaliin 30 min maalin sulkeutumisen jälkeen), aloitetaan kilpailun johdon päätöksellä etsintä oletetulta suunnalta. Turvallisuusvastaava kokoaa etsintäryhmän yhdessä ratamestareiden kanssa. Ellei etsintä tuota tulosta, tehdään katoamisilmoitus 112. Maalissa varalla ylimääräisiä tyhjiä karttoja maastoetsintää varten.

Sähkötapaturma:                       Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla sekä vakavissa tilanteissa ilmoitus 112. Kilpailukeskuksiin on merkitty Sepen laskeutumispaikka, joka on eristetty muulta toiminnalta koko viikonlopun ajaksi.

Myrkytystapaus:                        Juoma-, kahvi- ja keittovesi otetaan mukaan Iin keskustasta (Iin kunnan vesijohtoverkko). Ensiapu tapahtumapaikalla, vakavissa tapauksissa 112 ja myrkytyskeskus 09 471 997.

 

3. Tilaisuuden henkilöstä ja heidän yhteystietonsa tilaisuuden aikana

Tehtävä

Nimi

E-mail

Puh.

Kilpailunjohtaja

Kimmo Kakko

Kimmo.kakko@pp.inet.fi

0400 686437

Tiedottaja

Kimmo Kakko

Kimmo.kakko@pp.inet.fi

0400 686437

Ratamestarit

Pekka Kanste (viesti)

Vesa Kemppainen (PSM-pitkämatka)

Vesa.kemppainen@nokia.com
pekka.kanste@gmail.com

044 2170752

040 5360149

Lasten radat (PSM-pitkämatka)

Anneli Vilppola

Anneli.vilppola@pp.inet.fi

0400 680493

Tulospalvelupäällikkö

Markku Loukusa

Markku.loukusa@gmail.com

040 5430578

Kilpailunvalvoja

Onni Ervasti

Onni.ervasti@gmail.com

044 291 0501

Lähtö ja vaihto

Antti Välikangas

Antti.i.valikangas@gmail.com

040 3532079

Maali

Markku Kuivalainen

Markkukk61@gmail.com

040 0685289

Kuulutus

Raimo Holappa

 

 

Ravintola

Riitta-Liisa Alaraasakka

Riitta-liisa.alaraasakka@yths.fi

046 8769212

Paikoitus/liikenne

Pekka Lampela

 Pekka.lampela@outlok.com

040 7522074

Ensiapu

SPR Iin osasto

spriin.osasto@gmail.com

0400 495 750

 

4. Turvallisuusjärjestelyt

Alkusammutuskalusto:                                        P-alueilla ja kilpailukeskuksessa jauhesammuttimet. Ravintolassa sammutuspeitto.

Ensiapuvälineistö/-paikka:                                Kilpailukeskuksessa kiinteä Ensiapupiste, paarit ja kenttäpetipaikkoja. Lähtöalueella ensiapupari.

Kokoontumis-/evakointipaikka:               Evakointipaikkana toimii kilpailukeskus.

Poistumistie tapahtuma-alueelta:           Alueelta poistutaan ajoteitä pitkin Oijärventielle.

Sisäinen hälyttäminen:                                        Yleisön tiedottaminen kilpailukeskuksessa kuuluttamalla. Lisäksi  matkapuhelimilla sekä mahdollisesti radiopuhelimilla.

Pelastustiet:                                                             Hälytysajoneuvot ohjataan kilpailukeskukseen Oijärventieltä. 4-tieltä (E-75) on kilpailukeskukseen  noin 2 km Oijärventien suuntaan.

5. Muuta huomioitavaa

Pysäköintijärjestelyt:                                           Opastus ja liikenteenohjaus 4-tieltä (E75) Oijärventien  risteyksestä kilpailukeskuksen läheisyydessä oleville P- paikoille.

Ensiapukoulutus:                                                    Ensiavusta vastaa koulutettu SPR Iin osasto. Lisäksi alueella on yksi lääkäri kisajärjestäjien hoitamana.

Alkusammutuskoulutus:                                     Henkilöstö on tutustunut alkusammutuskalustona toimiviin jauhesammuttimiin ja sammutuspeitteisiin sekä niiden käyttöohjeisiin.

Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon
Jokainen tehtäväalueen vastuuhenkilö käy lävitse pelastussuunnitelmassa olevat asiat henkilöstönsä kanssa. Pelastussuunnitelma julkaistaan osoitteessa www.iisu.fi sekä se lähetetään vastuuhenkilöille sähköpostitse ja tallennetaan pilvipalvelu Dropboxiin. Vastuuhenkilöiltä vaaditaan suunnitelman lukukuittaukset sähköpostitse.

Muuta:                                                                        Tilaisuudessa ei anniskella alkoholia. Kisaravintolassa on ruokaa, kahvia ja makkaraa. Lasten määrä tapahtumassa on vähäinen.

 

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen yleisötilaisuutta.

Pelastusviranomaiselle on varattu tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

Iissä 14.5.2019

 

 

__________________________________
Kimmo Kakko, kilpailun johtaja

 

 

__________________________________
Emilia Kuosmanen, palotarkastaja
Oulu-Koillismaan Pelastuslaitos

 

 

6. Kartta 1: Kilpailukeskus ja Sepen laskeutumispaikka kilpailukeskuksessa

Yleiskuva