Etusivu
 
Kilpailut
  
 
Suunnistuskoulu
 
Seura
 
Kuntosuunnistus
 
Kartat
 
Johtokunta
 
Linkit

 

 

1. Yleisötilaisuuden yleistiedot

Tapahtuman nimi ja aika:      Hiihtosuunnistuksen avoin Pohjois-Pohjanmaan am-keski ja am-pitkämatka Iissä 16.-17.3.2019

Arvioitu osallistujamäärä:      100 suunnistajaa
Suunnistajien ikähaitari on 10-90-vuotta.
Lisäksi paikalla huoltajia ja toimitsijoita n. 80 henkilöä

Järjestäjä:                           Iisu ry

Kilpailukeskus:                           Taistontie 13, 91100 Ii
Kilpailukeskus sijaitsee Iin pesäpallokentän huoltorakennuksen läheisyydessä. Paikoitusalueet välittömässä läheisyydessä.
      ks. kartta

Lisätietoa:                           www.iisu.fi

Aikataulu:                                     Kilpailukeskus on avoinna la 16.3.2019 klo 11-18 ja su 17.3.2018 klo 9-16. Tapahtuman järjestelytoimintaa tapahtuu alueella ennen ja jälkeen kilpailukeskuksen aukioloja.

2. Tilaisuuden onnettomuusriskitekijät ja niiden ennaltaehkäisy sekä toimenpiteet onnettomuuden sattuessa

Tulipalo:                                        Pysäköintialueilla, kilpailukeskuksessa ja kilpailualueella on tulentekokielto. Kilpailukeskuksessa ja pysäköintialueella on jauhesammuttimet sekä ravintolassa lisäksi sammutuspeitto. Pelastustoimena suoritetaan ensin alkusammutus ja ilmoitus hätäkeskukseen sekä kuulutuksella hoidetaan kriisiviestintä.

Sairaskohtaus:                            Kilpailukeskuksessa sekä lähtöalueella SPR Iin osaston ensiapuvälineistöllä varustettu kolmen hengen ryhmä sekä kilpailukeskuksessa kiinteä ensiaputila huoltorakennuksessa. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla sekä vakavissa tilanteissa ilmoitus 112. Sepen laskeutumispaikka on merkitty pesäpallokentälle, joka on eristetty muulta toiminnalta koko viikonlopun ajaksi.

Tapaturma:                                   Kilpailukeskuksessa ja lähtöalueella ansiapuvälineistöllä varustettu koulutettu ensiapuhenkilöstö. Kilpailukeskuksessa kiinteä ensiaputukikohta. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla sekä vakavissa tilanteissa ilmoitus 112. Sepen laskeutumispaikka on merkitty pesäpallokentälle, joka on eristetty muulta toiminnalta koko viikonlopun ajaksi.

 

Liikenne:                                       Pysäköinti on sallittu opastettuna pesäpallokentän P-paikalla ja lähiteiden varsilla. Liikenteenohjauksen hoitavat Iisun jäsenet. Onnettomuustapauksissa ilmoitus SPR Iin ensiapuun ja vakavissa tapauksissa 112.

Tilapäisrakenteet:                     Ei tilapäisrakenteita.

Eksyminen maastoon:             Eksymistapauksessa kadonneen oletetaan hakeutuvan tieurille. Maastossa liikkujat ovat kokeneita suunnistajia. Jos maalissa todetaan, että kilpailun osanottaja viipyy radalla suhteettoman kauan (ei ole saapunut maaliin 30 min maalin sulkeutumisen jälkeen), aloitetaan kilpailun johdon päätöksellä etsintä oletetulta suunnalta. Turvallisuusvastaava kokoaa etsintäryhmän yhdessä ratamestareiden kanssa. Ellei etsintä tuota tulosta, tehdään katoamisilmoitus 112. Maalissa varalla ylimääräisiä tyhjiä karttoja maastoetsintää varten.

Sähkötapaturma:                       Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla sekä vakavissa tilanteissa ilmoitus 112. Sepen laskeutumispaikka on merkitty pesäpallokentälle, joka on eristetty muulta toiminnalta koko viikonlopun ajaksi.

Myrkytystapaus:                        Juoma-, kahvi- ja keittovesi otetaan pesäpallokentän huoltorakennuksen vesihanasta (Iin kunnan vesijohtoverkko). Ensiapu tapahtumapaikalla, vakavissa tapauksissa 112 ja myrkytyskeskus 09 471 997.

 

 

3. Tilaisuuden henkilöstä ja heidän yhteystietonsa tilaisuuden aikana

Tehtävä

Nimi

E-mail

Puh.

Kilpailunjohtaja

Markku Loukusa

Markku.loukusa@gmail.com

040 5430578

Tiedottaja

Kimmo Kakko

Kimmo.kakko@pp.inet.fi

0400 686437

Ratamestariryh. johtaja

Anneli Vilppola

Anneli.vilppola@pp.inet.fi

0400 680493

Tulospalvelupäällikkö

Vesa Kemppainen

Vesa.kemppainen@nokia.com

040 5360149

Kilpailunvalvoja

Seppo Keltamäki

seppo.keltamaki@saunalahti.fi

0400 725467

Lähtö ja vaihto

Antti Välikangas

antti.i.vaöikangas@gmail.com

040 3532079

Maali

Esa Mäkelä

Enska71@gmail.com

0504099237

Kuulutus

Raimo Holappa

 

 

Ravintola

Marika Loukusa

 

0400392616

Paikoitus/liikenne

Sakari Liedes

 sakari.liedes@elisanet.fi 

050 468 7252

Ensiapu

SPR Iin osasto

spriin.osasto@gmail.com

0400 495 750

 

 

4. Turvallisuusjärjestelyt

Alkusammutuskalusto:                                        P-alueilla ja kilpailukeskuksessa jauhesammuttimet. Ravintolassa sammutuspeitto.

Ensiapuvälineistö/-paikka:                                Kilpailukeskuksessa kiinteä Ensiapupiste, paarit ja kenttäpetipaikkoja. Lähtöalueella ensiapupari.

Kokoontumis-/evakointipaikka:               Evakointipaikkana toimii Iin pesäpallokentän huoltorakennus.

Poistumistie tapahtuma-alueelta:           Alueelta poistutaan asematieltä länteen 4-tielle (E75).

Sisäinen hälyttäminen:                                        Yleisön tiedottaminen kilpailukeskuksessa kuuluttamalla. Lisäksi  matkapuhelimilla sekä mahdollisesti radiopuhelimilla.

Pelastustiet:                                                             Hälytysajoneuvot ohjataan kilpailukeskukseen Asematieltä. 4-tieltä (E-75) on kilpailukeskukseen 1 km.

5. Muuta huomioitavaa

Pysäköintijärjestelyt:                                           Opastus ja liikenteenohjaus Asematieltä oleville P- paikoille.

Ensiapukoulutus:                                                    Ensiavusta vastaa koulutettu SPR Iin osasto. Lisäksi alueella on yksi lääkäri kisajärjestäjien hoitamana.

Alkusammutuskoulutus:                                     Henkilöstö on tutustunut alkusammutuskalustona toimiviin jauhesammuttimiin ja sammutuspeitteisiin sekä niiden käyttöohjeisiin.

Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon
Jokainen tehtäväalueen vastuuhenkilö käy lävitse pelastussuunnitelmassa olevat asiat henkilöstönsä kanssa. Pelastussuunnitelma julkaistaan osoitteessa www.iisu.fi sekä se lähetetään vastuuhenkilöille sähköpostitse ja tallennetaan Dropboxiin. Vastuuhenkilöiltä vaaditaan suunnitelman lukukuittaukset sähköpostitse.

Muuta:                                                                        Tilaisuudessa ei anniskella alkoholia. Kisaravintolassa on  kahvia, teetä, pullaa, makeisija ja makkaraa. Lasten määrä tapahtumassa on vähäinen.


 

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen yleisötilaisuutta.

Pelastusviranomaiselle on varattu tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

Iissä 12.3.2019

 

 

__________________________________
Markku Loukusa, kilpailun johtaja

 

 

__________________________________
Emilia Kuosmanen, palotarkastaja
Oulu-Koillismaan Pelastuslaitos

 

 

6. Kartta 1: Kilpailukeskus ja Sepen laskeutumispaikka pesäpallokentällä