Etusivu
 
Kilpailut
  
 
Seura
 
Suunnistuskoulu
 
Kuntosuunnistus
 
Kartat
 
Johtokunta
 
Linkit

 

Sprint-FM och sprintstafett-FM i skidorientering, VM-uttagning för vuxna, Iisus 40-årsjubileumstävling

i Ii 26.-27.2.2011

 

Tävlingsdirektiv

 

Gemensam information

 

Tävlingsprogram

 

Lördag 26.02.2011

kl.  8:00     Tävlingskansliet öppnas

kl.  9.30     Tävlingarna öppnas

                            Tävlingsledaren  Matti Haatainen

kl. 10:00    Första kvalstarter (klasser H/D16-21)

kl. 11.30    Tävlingsbeskyddarens hälsning

                             Kommundirektör  Markku Kehus

kl. 12.00     Första finalstarter

Utdelning av mästerskapsmedaljerna och plaketterna sedan resultaten är klara.

 

Söndag 27.02.2011

kl.   8:00    Tävlingskansliet öppnas

kl. 10:00    1. startgruppen

kl. 11:00    2. startgruppen

kl. 12:00    3. startgruppen

Utdelning av mästerskapsmedaljer och plaketter sedan resultaten är klara.

 

Regler

För tävlingen gäller Finlands orienteringsförbunds (SSL) regler och specialdirektiv för FM-tävlingarna.

 

Tävlingsledning

Tävlingsledare                       Matti Haatainen 0400 416 563

Huvudbanläggare                  Anneli Vilppola 0400 680 493

Informatör                             Kimmo Kakko 0400 686 437

Tävlingsövervakare (TA)        Ossi Lakkala 040 557 8606

Bankontrollant                       Raimo Tolonen LänRa, 040 571 6218

Ersättande tävlingsledare     Pentti Pernu 040 582 1519

Kartläggning och utskrift       Reijo Viinamäki

Snöskotergrupp                     Jari Vilppola   041 572 5820

Tävlingskansli                         Heikki Mattila 050 466 5710

Tävlingscentrum                     Risto Liedes 0400 800 213

Café                                        Iin Martat/Paula Suutari 0400 280 470

Trafik och parkering                Esa Hapuoja 0400 232 474

Start                                       Sakari Liedes 050 468 7252

Mål                                          Vesa Kemppainen 040 536 0149

Måldomare                              Osmo Liedes 0400 307504

Resultatservice                        Result/Fellows/Risto Kivinen 044 0583583

Första hjälp                              FRK, Ii avdelning / Pauli Vuoti 0400 495750

Speaker                                    Soili Tolonen

 

Tävlingsjury

Juryordförande: Kimmo Määttä OH, medlemmar: Anne Soramäki PeRa  och Teemu Köngäs PuolRy.                            

 

Tävlingscentrum  

Illinsaari skidstuga, adress: Illinsaarentie 68, 91100 Ii.

 

Vägvisning

Från Ijo älvs broar, E4, varifrån körtid under fem minuter. Guidning på plats lördag 26.2. fr.o.m. kl. 8.00.

 

Parkering

I närheten av tävlingscentret, dit avståndet är högst 800 m. Parkeringsavgift 5€/bil. De som kommer med buss ombeds ange om saken på förhand så att tillräcklig plats kan reserveras, via e-post: kimmo.kakko@pp.inet.fi

 

Karta

Skidorienteringskarta 1:5000, utskrift 2/2011, storlek A4, ekvidistans 2,5 m.

Tävlaren återlämnar sin karta i föreningspåsen sedan han kommit till målet eller efter växlingen. Föreningspåsen kan hämtas på söndagen ca kl. 13. Om du inte tävlar på söndagen och vill att kartan/kartorna ska bli postad/postade, ange ditt namn och din adress vid infon och betala 2€.

 

Emit och kontrollappar

I tävlingen används Emit-stämpling. Emit-brickans kontrollapp fås (självbetjäning) på TC i samband med tävlingsnummer. Kontrollera vid modellkontrollen att din Emit-bricka fungerar.  

Tävlaren ska själv kontrollera att han tävlar med den angivna Emit-brickan. Den som tävlar med en fel Emit-bricka blir diskad. Enligt SSL:s regler (punkt 11.518) ska loppet diskas om tävlaren har använt något annat kort än det som angivits till arrangören.

OBS!  Till exempel i FM-tävlingarna i Jämsä upphörde tiotals Emit-brickor att fungera. För att undvika diskvalificering stämpla omsorgsfullt så att det syns i kontrollappen att du varit vid kontrollen.

 

Spårnätet

Spårnätets totallängd är ca 36 km av vilket

 • 5 km över 3 m brett upptrampat spår
 • 4 km skatespår
 • 26 km drygt en meter brett med däck jämnat spår
 • 1 km snöskoterled
 • 50 m prickat grönt som har blivit upptrampat med snöskor
 • 100 m ”uppfartsväg”

Var försiktiga om ni använder snöskoterled.

Överloppskälkspår

Överloppskälspår är märkta med riskvistar.

 

Kontrollerna

Kontrollerna finns antingen på spåren eller invid spåren. Var noga med att du inte skidar förbi kontrollerna invid spåren. Vid stafettloppets första kontroller finns extra stämpel/stämplar också invid spåret.

 

Klagomur

Klagomuren finns i målhyddan.

 

Modellkontroll

Modellkontrollen finns på tävlingscentret. Kontrollera att din Emit-bricka  fungerar innan du går till startplatsen.

Köldgräns

Köldgränsen -20C en timme före starten. Med tävlingsjuryns beslut kan tävlingsstarten bli uppskjuten, information på tävlingssidorna www.iisu.fi och telefonförfrågningarna Risto Liedes tel. 0400 800 213.

 

Mål

Tävlarna stämplar sin Emit-bricka på mållinjen och förflyttar sig sedan till stämplingens kontrollplats. Den lånade Emit-brickan returneras efter tävlingsprestationen vid stämplingskontrollen till arrangörerna. För en ej återlämnad bricka debiteras 50€.

De som avbryter

Den som avbryter ska omedelbart informera om sitt avbrott och ska låta avläsa sitt tävlingskort. Var och en som har åkt iväg är skyldig att anmäla sig på målområdet.

 

Förbjudna områden

Det är absolut förbjudet att beträda gårdsplaner.

Det är förbjudet att åka på landsvägarna förutom när man ska korsa en väg.

Övergångsställena är täckta med snö och där finns bevakning.

Ankomsten till den sista kontrollen via det utprickade målområdet är absolut förbjuden.

 

Tvätt och omklädning

Omklädning i uppvärmda extra byggnad vid skistugan. Damernas och herrarnas tvätt i Illinsaari skidstuga.

 

Toaletterna

På tävlingscentret och på gårdsplanen samt vid kvaltävlingens startplats.

 

Vallning

På parkeringsområdena och i TC:s vallningsrum.

 

Restaurang

På TC serveras varm soppa, kaffe och korv.

 

Första hjälp

FRK  Ii avdelning, Pauli Vuoti, tel. 0400 495750.

 

Prisutdelning

Mästerskapsmedaljerna, plaketterna och hedersprisen utdelas så fort som resultaten är klara.

 

Sprint-FM 26.2.2011

 

Startlistan

Startlistan finns på arrangörernas hemsida www.iisu.fi senast 23.2.2011.

 

Kval

Kval i klasser H16, H18, H20, H21, D16, D18, D20 och D21. I de övriga klasserna endast final.

 

Final i klasser  H21 och D21

Till FM-finalen kommer 30 tävlare i klass H21 och 20 tävlare i klass D21 på basis av kvaltävlingarna.

VM-uttagning i klasser  H21 och D21.

Om flera tävlare når en sista placering som berättigar till finalen är antalet på ett motsvarande sätt större. Startordningen i finalen bestäms av kvaltävlingsresultaten i omvänd ordning. Starttiderna med en minuts mellanrum.

 

B-final i klasser  H21 och D21

För dem som före finalen blivit utslagna och för dem som avbrutit kvaltävlingen samt för dem som diskats anordnas en B-final som nationell tävling i klasser H21 och D21.

Finalens startordning bestäms av kvaltävlingsresultaten i omvänd ordning. De som avbrutit kvaltävlingen och de diskade startar i början av klasserna. Starttiderna med en minuts mellanrum.

 

Klasser och banlängder

klass, sträcka fågelvägen/längs spårnätet   km

Kval

H21K            3,1 / 3,9                               D21K            2,4 /3,4

H20K            2,9 / 3,7                               D20K            2,2 / 2,8

H18K            2,9 / 3,7                               D18K            2,2 / 2,8

H16K            1,8 / 2,6                               D16K            1,7 / 2,4

 

Final

H21               3,4 / 4,7                               D21               2,7 / 3,7

H20               2,9 / 3,9                               D20               2,3 /3,2

H18               2,9 / 3,8                               D18               2,0 / 2,9

H16               2,8 / 3,6                               D16               2,0 / 2,9

H35               2,9 / 3,9                               D35               2,3 / 3,2

H40               2,9 / 3,9                               D40               2,3 / 3,2

H45               2,9 / 3,8                               D45               2,0 / 2,9

H50               2,9 / 3,8                               D50               2,0 / 2,9

H55               2,9 / 3,8                               D55               2,0 / 2,9

H60               2,8 / 3,6                               D60               1,8 / 2,3

H65               2,8 / 3,6                               D65               1,8 /2,3

H70               2,0 / 2,9                               D70               1,3 / 1,8

H21B             2,9 / 3,9                               D21B             2,8 / 3,6

 

Stigningssumman i alla klasser under 50 m. 

 

Start

Kvaltävlingens första start sker på lördagen kl. 10.00 och  finaltävlingarnas första start kl. 12.

Till kvaltävlingens startplats 700 m mestadels längs vägen, röd snitsel. Till finaltävlingarnas startplats 100 m.

Från kvaltävlingens startplats sker transport av utrustningen till tävlingscentret i tävlarens egen påse. Efter tävlingen får man inte komma tillbaka till kvaltävlingens startplats.

Funktion vid starten:

 • 4 min före start till startfållan                    
 • 4 min före start kontroll av tävlingsnummer
 • 3 min före start nollställning av Emit-brickan
 • 2 min före start modellkartor till påseende
 • 1 min före start tar tävlaren sin karta
 • 0 min tävlaren får starttillstånd

Den som kommit för sent till startplatsen ska anmäla sig till startfunktionären som ger tilläggsinstruktionerna. En tävlare som inte på bestämd tid anlänt till startuppropet anses vara försenad.

 

Tävlingsnummer

Alla tävlare använder det nummer som de har enligt startlistan och som fås på tävlingscentret (självbetjäning). EGNA SÄKERHETSNÅLAR! Kontrollera att du tar din  egen nummerlapp.

I kvaltävlingen för sprint-FM och i finalerna för åldersserierna används vita nummerlappar.

I A- ja B-finaltävlingarna används gula nummerlappar.

Numret ska fästas på högra benet

 

Sprintstafett-FM 27.2.2011

 

Rättelser till tävlaruppgifter

Skidordningen i Sprintstafetten och Emit-numren ska i första hand anges till tävlingssidornas Informationsservice eller till tävlingscentrets info eller till tävlingskansliet senast lö 26.2. kl. 20.00.

 

Tävlingsnummer

Alla tävlare använder det nummer som de har enligt startlistan och som fås på tävlingscentret (självbetjäning). EGNA SÄKERHETSNÅLAR! Kontrollera att du tar din  egen nummerlapp.

I sprintstafett-FM har 1. tävlaren vit nummerlapp, 2. tävlaren gul nummerlapp.

Nummerlappen ska fästas på högra benet

 

Klasser och banlängder

Klasser: H/D16, H/D18, H/D20, H/D21, H/D90, H/D110, H/D130.

 

H21               2,6/3,2 – 2,6/3,3                  D21               2,1/2,7 – 2,3/3,1

H20               2,1/2,7 – 2,3/3,1                  D20               1,6/2,1 – 1,6/2,4

H18               1,7/2,5 – 1,9/2,6                  D18               1,6/2,1  -  1,6/2,4

H16               1,7/2,5 -  1,9/2,6                 D16               1,3/1,8  -  1,5/2,0

H90               2,1/2,7  -  2,3/3,1                D90               1,6/2,1  -  1,6/2,4

H110             1,7/2,5  -  1,9/2,6                D110             1,3/1,8  -  1,5/2,0

H130             1,6/2,1  -  1,6/2,4                D130             1,3/1,8  -  1,5/2,0

 

Start

Starterna sker i intervaller.

kl. 10: klasser   H21,  H20,  H16,  H130

kl. 11: klasser   D21,  H18,  D20,  D90,  D110

kl. 12: klasser   H90,  H110,  D18,  D16,  D130

Stafettstarten sker på tävlingscentret.

Funktion vid starten

 • Innan tävlaren förflyttar sig till startplatsen skriver han sitt tävlingsnummer och sin sträcka på Emit-kontrollappen.
 • Samma tävlingskort får användas endast av en tävlare.
 • Emit-brickan ska nollställas innan man går till startområdet.
 • Man ska börja ställa upp sig för start 15 minuter före start eller genast efter föregående startgrupp.
 • (5) Fem minuter före start ber speakern tävlarna att enligt sitt nummer ställa sig mellan klassbeteckningarna.
 • Startraderna markeras i snön och på båda sidor om varje rad finns en tavla där klassbeteckningen står.
 • (2) Två minuter före start utdelas kartorna med den blanka sidan uppåt på kartställningen.
 • En minut före start får kartorna på speakerns uppmaning vändas om och sättas in i ställningen.

Under stafettens första sträcka är det förbjudet att åka skate från startplatsen ända till  K-platsen.

 

Växling/mål

Tävlaren som kommer till växlingen stämplar på mållinjen och fortsätter sedan till kartplanket, tar kartan och lämnar över den till följande sträckas åkare. Den som anlänt till växlingen går till stämplingskontrollen där Emit-brickan också ska nollställas. Tävlaren själv fäster en ny kontrollapp och lägger kartan i föreningspåsen. Målgångsordningen bestäms av överskridande av mållinjen och tiden bestäms av stämplingen. Målet stängs kl. 14.00.

 

Ärlig tävling och god framgång

önskar Iisu