Etusivu
 
Kilpailut
  
 
Seura
 
Suunnistuskoulu
 
Kuntosuunnistus
 
Kartat
 
Johtokunta
 
Linkit

 

Hiihtosuunnistuksen SM –kilpailujen ohjeet 2011

 

WWW-ranki

WWW-ranki on haettavissa jäljempänä mainittuja päivämääriä seuraavana päivänä osoitteesta:

http://www.pekkapirila.fi/ohj/index.html#Kilpailijatietokannat

Järjestäjän tulee hakea ohjeissa mainittu www-ranki käyttöönsä seuraavan aikataulun mukaisesti.

www-rankipäivä           www-rankin hakuaika

16.2.2011                     17.-18.2.2011

Kilpailijalle, joka on saanut rankipisteet useammassa kuin yhdessä ikäsarjassa, käytetään aina näistä pisteistä korkeimpia.

 

3. SM–sprintti, Iisu, 26.2.2011

3.1 Sarjat ja osanotto

Kilpailusarjat H16, H18, H20, H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, D16, D18, D20, D21, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65 ja D70, rajoittamaton osanotto kaikissa sarjoissa.

3.2 Karsinta

Sarjoissa H16, H18, H20, H21, D16, D18, D20 ja D21 järjestetään karsinta. Muissa sarjoissa järjestetään pelkästään loppukilpailu.

3.3 Lähtöryhmät karsintaan sarjoissa H21, H16, H18, H20, D16, D18, D20 ja D21

Kun sarjaan ilmoittautuu vähintään 51 osanottajaa, sarja jaetaan kahteen karsintaerään. Tällöin karsintaerien lähtöluettelot muodostuvat SSL:n www-rankin 16.2.2011 tilanteen perusteella siten että rankin parhaat sijoitetaan karsintaerien viimeisiksi lähtijöiksi.

Kun sarjaan ilmoittautuu enintään 50 osanottajaa, sarjan lähtöluettelo muodostuu SSL:n www-rankin 16.2.2011 tilanteen perusteella siten, että rankin parhaat sijoitetaan sarjan viimeisiksi lähtijöiksi.

Rankin perusteella määräytynyt lähtöpaikka ja –aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut ei kilpaile, paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole rankilistalla, hänet sijoitetaan (arvotaan) lähtemään karsintaerän alussa.

3.4 Lähtöryhmien/järjestyksen vaihtaminen

SSL:n kilpailuun nimeämä kilpailunvalvoja (TA) voi tilanteen niin vaatiessa (esim. poikkeuksellisen huonot sääolosuhteet) muuttaa kohdassa 3.3 tarkoitettujen sarjojen (H/D16-21) lähtöjärjestyksen muodostumista päin vastaiseksi siten, että www-rankin perusteella parhaat kilpailijat sijoitetaan lähtöluettelon alkuun. Päätös lähtöluettelon muodostumisen kääntämisestä toisin päin on tehtävä niin, että asiasta voidaan tiedottaa yleisesti (Internet ym.) kilpailua edeltävänä päivänä klo 15 mennessä.

3.5 Loppukilpailu sarjoissa H21 ja D21

SM-loppukilpailuun pääsee karsinnan perusteella sarjassa H21 30 kilpailijaa ja sarjassa D21 20 kilpailijaa.

Jos useampi kilpailija saa viimeisen loppukilpailuun oikeuttavan sijoituksen, on määrä vastaavasti suurempi. Loppukilpailun lähtöjärjestys muodostuu karsintakilpailun tuloksista käännetyssä järjestyksessä. Lähtöväli 1 min.

3.6 Loppukilpailu sarjoissa H16, H18, H20, D16, D18 ja D20

Kaikki karsintaan osallistuneet pääsevät loppukilpailuun. Loppukilpailun lähtöjärjestys muodostuu karsintakilpailun tuloksista käännetyssä järjestyksessä. Lähtöväli on 1 min.

3.7 Loppukilpailu sarjoissa H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65 ja D70

Sarjoissa H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65 ja D70 järjestetään pelkästään loppukilpailu. Lähtöväli on 1 min.

3.8 Lähtöryhmät loppukilpailuun sarjoissa H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65 ja D70

Sarjojen H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65 ja D70 lähtöluettelo muodostuu SSL:n www-rankin 16.2.2011 tilanteen perusteella siten että rankin parhaat sijoitetaan sarjan viimeisiksi lähtijöiksi.

Rankin perusteella määräytynyt lähtöpaikka ja –aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut ei kilpaile, paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole rankilistalla, hänet sijoitetaan (arvotaan) lähtemään karsintaerän alussa.

3.9 B-finaali sarjoissa H21 ja D21

Loppukilpailusta karsiutuneille, sekä karsinnassa keskeyttäneille ja hylätyille järjestetään B-finaali kansallisena kilpailuna sarjoissa H21 ja D21.

Loppukilpailun lähtöjärjestys muodostuu karsintakilpailun tuloksista käännetyssä järjestyksessä. Karsinnan keskeyttäneet ja hylätyt lähtevät sarjojen alussa. Lähtöväli 1 min.

3.10 Www-ranki

Karsintaerien ja lähtöluetteloiden muodostamisen perusteena on www-ranki 16.2.2011. Lähtöryhmiä www-rankin mukaan muodostettaessa huomioidaan vain lisenssin lunastaneet sekä SM –sääntöjen mukaisesti ilmoittautuneet ja osanottonsa maksaneet.

3.11 Samaa seuraa edustavien lähtöjärjestys

Rankilistan perusteella muodostunutta lähtöjärjestystä ei muuteta vaikka samaa seuraa edustavat osuisivat peräkkäisiksi lähtijöiksi.

3.12 Lisenssi

SM –kisoihin hyväksytään osanottajaksi vain sellaiset kilpailijat, jotka ovat lunastaneet SSL:n kilpailijalisenssin.

 

4. SM–sprinttiviesti, Iisu, 27.2.2011

4.1 Sarjat

Sarjat H21, H20, H18, H16, H90-, H110-, H130-, D21, D20, D18, D16, D90-, D110- ja D130-. Kaikissa sarjoissa on 4 osuutta, joukkueessa on 2 henkilöä, jotka suunnistavat osuudet vuorotellen.

Hiihtosuunnistuksen SM-sprinttiviestin sarjan H90- osanottajien tulee kuulua sarjaan H35 tai sitä vanhempaan sarjaan, sarjan H110- osanottajien tulee kuulua sarjaan H50 tai sitä vanhempaan sarjaan, sarjan H130- osanottajien tulee kuulua sarjaan H60 tai sitä vanhempaan sarjaan, sarjan D90- osanottajien tulee kuulua sarjaan D35 tai sitä vanhempaan sarjaan, sarjan D110- osanottajien tulee kuulua sarjaan D50 tai sitä vanhempaan sarjaan ja sarjan D130- osanottajien tulee kuulua sarjaan D60 tai sitä vanhempaan sarjaan. Sarjojen H90-, H110-, H130-, D90-, D110- ja D130- sarjatunnuksessa mainittu vuosimäärä on osanottajien yhteisiän minimimäärä, joka lasketaan syntymävuoden mukaan.

4.2 Hiihtojärjestys

Joukkueiden hiihtojärjestykset ja Emit -kilpailukorttien numerot on ilmoitettava lajisääntöjen ja  järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Joukkue, joka ei ole noudattanut ohjeita annettuna määräaikana, ei saa lähtölupaa. Muussa kuin ilmoitetussa järjestyksessä kilpaillut joukkue hylätään.

4.3 Osanotto-oikeus ja ilmoittautuminen

SM –kisoihin hyväksytään osanottajaksi vain sellaiset kilpailijat, jotka ovat lunastaneet SSL:n kilpailijalisenssin. Myös viestijoukkue hyväksytään vain kun sen jokainen jäsen on lunastanut lisenssin. Ilmoittautuminen kaikkiin SM –kisoihin tehdään suunnistuksen lajisääntöjen 19.5 kohdan mukaisesti.